Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16226, kwartał 1

Gra nr 16226: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16226 - wyniki rynkowe za kwartał: 1 / 5
Gracz: tadeo Emma55 Pipo spidero misiaszm igaky slawek... Ela2
Udział rynkowy: 12.5%
(4,552)
12.5%
(4,552)
18.3%
(6,664)
12.5%
(4,552)
10.9%
(3,969)
12.5%
(4,552)
12.9%
(4,697)
8.0%
(2,913)
Cena produktu: 200 200 175 200 220 200 200 245
Cena akcji: 8,33
(3%)
8,33
(3%)
7,81
(-4%)
8,33
(3%)
7,58
(-6%)
8,33
(3%)
8,00
(-1%)
6,20
(-23%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (5.0%) 11.3% 11.3% 6.0% 11.3% 18.5% 11.3% 13.5% 16.7%
 -  2 (15.1%) 11.9% 11.9% 9.2% 11.9% 14.1% 11.9% 14.3% 14.6%
 -  3 (22.1%) 13.0% 13.0% 13.6% 13.0% 10.4% 13.0% 15.8% 8.2%
 -  4 (57.8%) 13.5% 13.5% 20.8% 13.5% 6.7% 13.5% 15.4% 2.9%
 
w całym rynku: 13.1%
(5,588)
13.1%
(5,588)
16.8%
(7,166)
13.1%
(5,588)
9.2%
(3,924)
13.1%
(5,588)
15.2%
(6,484)
6.5%
(2,773)
Bezrobocie: 7%
Płaca minimalna: 960
Średnia płaca w gospodarce: 2 500
Średnia płaca monterów: 1 950 (30%)
Ilość zatrudnionych monterów: 352 (-12%)
Średnia płaca pracowników B+R: 5 000 (11%)
Ilość pracowników B+R: 72 (-10%)
Ilość bezrobotnych B+R: 11 (-21%)
Produkcja na 1 montera: 115 (21%)
Oprocentowanie kredytu: 5%
Roczny wzrost PKB: 7%
Wydatki na marketing: 1 680 000 (17%)
Średnia cena sprzedaży: 201 (1%)
Średnia cena postrzegana: 202 (1%)
Produkcja ogółem: 40 412 (7%)
Wielkość popytu: 42 656 (7%)
Sprzedaż ogółem: 36 413 (11%)
Zapasy ogółem: 9 062 (79%)
Średni wynik brutto: -47 307 (618%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: tadeo Emma55 Pipo spidero misiaszm igaky slawek... Ela2
Przychody: 911 911 1 240 911 917 911 941 825
Amortyzacja: -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -360 -216 -216 -216 -216 -216
Wynagrodzenia: -320 -320 -479 -320 -452 -320 -386 -545
Poz. koszty rodz.: -242 -242 -371 -242 -276 -242 -282 -386
Wynik na dz. oper.: 73 73 -30 73 -88 73 -3 -383
Wynik brutto: 52 52 -50 52 -109 52 -24 -404
Aktywa trwałe: 3 603 3 603 3 623 3 603 3 893 3 603 3 703 4 293
Aktywa obrotowe: 41 41 112 41 84 41 36 149
Kapitał własny: 2 045 2 045 1 943 2 045 1 885 2 045 1 969 1 590
Zobowiązania: 1 598 1 598 1 791 1 598 2 091 1 598 1 769 2 852

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom