Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16218, kwartał 5

Gra nr 16218: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16218 - wyniki rynkowe za kwartał: 5 / 5
Gracz: slawek... b2 daniel... Nhemis... smooch szczur... superg... Ad4sk0
Udział rynkowy: 16.0%
(6,365)
11.6%
(4,615)
12.1%
(4,814)
12.1%
(4,814)
12.1%
(4,814)
12.1%
(4,814)
12.1%
(4,814)
12.1%
(4,814)
Cena produktu: 190 200 200 200 200 200 200 200
Cena akcji: 8,50
(3%)
8,31
(-0%)
8,44
(1%)
8,44
(1%)
8,44
(1%)
8,44
(1%)
8,44
(1%)
8,44
(1%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (13.2%) 8.2% 10.0% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6%
 -  2 (19.1%) 13.2% 10.3% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7%
 -  3 (34.9%) 17.5% 10.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
 -  4 (32.9%) 20.5% 10.4% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
 
w całym rynku: 16.5%
(7,472)
10.2%
(4,619)
12.2%
(5,525)
12.2%
(5,525)
12.2%
(5,525)
12.2%
(5,525)
12.2%
(5,525)
12.2%
(5,525)
Bezrobocie: 12%
Płaca minimalna: 1 260
Średnia płaca w gospodarce: 2 520
Średnia płaca monterów: 1 514 (0%)
Ilość zatrudnionych monterów: 405 (0%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 500 (0%)
Ilość pracowników B+R: 48 (20%)
Ilość bezrobotnych B+R: 10 (25%)
Produkcja na 1 montera: 99 (0%)
Oprocentowanie kredytu: 18%
Roczny wzrost PKB: 4%
Wydatki na marketing: 1 540 000 (0%)
Średnia cena sprzedaży: 198 (-0%)
Średnia cena postrzegana: 198 (-0%)
Produkcja ogółem: 40 150 (0%)
Wielkość popytu: 45 283 (2%)
Sprzedaż ogółem: 39 781 (1%)
Zapasy ogółem: 10 462 (4%)
Średni wynik brutto: 51 314 (-14%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... b2 daniel... Nhemis... smooch szczur... superg... Ad4sk0
Przychody: 1 208 971 956 956 956 956 956 956
Amortyzacja: -75 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -285 -240 -216 -216 -216 -216 -216 -216
Wynagrodzenia: -345 -306 -306 -306 -306 -306 -306 -306
Poz. koszty rodz.: -357 -257 -246 -246 -246 -246 -246 -246
Wynik na dz. oper.: 146 107 127 127 127 127 127 127
Wynik brutto: 63 31 53 53 53 53 53 53
Aktywa trwałe: 3 752 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602
Aktywa obrotowe: 85 154 65 65 65 65 65 65
Kapitał własny: 2 047 2 052 2 067 2 067 2 067 2 067 2 067 2 067
Zobowiązania: 1 790 1 704 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom