Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16217, kwartał 5

Gra nr 16217: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16217 - wyniki rynkowe za kwartał: 5 / 5
Gracz: mrozigor Sebko10 tompa dilbert Rzodkiew slawek... Aqer456 kuba6495
Udział rynkowy: 11.9%
(4,872)
11.9%
(4,872)
7.4%
(3,030)
11.9%
(4,872)
11.9%
(4,872)
21.1%
(8,639)
11.9%
(4,872)
11.9%
(4,872)
Cena produktu: 200 200 200 200 200 192 200 200
Cena akcji: 8,85
(2%)
8,85
(2%)
5,14
(-18%)
8,85
(2%)
8,85
(2%)
9,71
(9%)
8,85
(2%)
8,85
(2%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (18.2%) 14.8% 14.8% 3.8% 14.8% 14.8% 7.7% 14.8% 14.8%
 -  2 (25.0%) 12.9% 12.9% 5.4% 12.9% 12.9% 17.2% 12.9% 12.9%
 -  3 (28.0%) 11.7% 11.7% 5.9% 11.7% 11.7% 24.0% 11.7% 11.7%
 -  4 (28.9%) 11.0% 11.0% 8.0% 11.0% 11.0% 25.9% 11.0% 11.0%
 
w całym rynku: 12.4%
(6,080)
12.4%
(6,080)
6.0%
(2,942)
12.4%
(6,080)
12.4%
(6,080)
19.9%
(9,758)
12.4%
(6,080)
12.4%
(6,080)
Bezrobocie: 9%
Płaca minimalna: 1 140
Średnia płaca w gospodarce: 1 920
Średnia płaca monterów: 1 544 (0%)
Ilość zatrudnionych monterów: 434 (1%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 448 (-1%)
Ilość pracowników B+R: 62 (-2%)
Ilość bezrobotnych B+R: 8 (-27%)
Produkcja na 1 montera: 105 (1%)
Oprocentowanie kredytu: 8%
Roczny wzrost PKB: 6%
Wydatki na marketing: 1 740 000 (2%)
Średnia cena sprzedaży: 198 (-0%)
Średnia cena postrzegana: 199 (-0%)
Produkcja ogółem: 45 493 (2%)
Wielkość popytu: 49 035 (4%)
Sprzedaż ogółem: 40 941 (2%)
Zapasy ogółem: 21 726 (26%)
Średni wynik brutto: 41 329 (9%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: mrozigor Sebko10 tompa dilbert Rzodkiew slawek... Aqer456 kuba6495
Przychody: 968 968 908 968 968 1 679 968 968
Amortyzacja: -60 -60 -66 -60 -60 -90 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -366 -216 -216 -387 -216 -216
Wynagrodzenia: -338 -338 -335 -338 -338 -478 -338 -338
Poz. koszty rodz.: -244 -244 -446 -244 -244 -471 -244 -244
Wynik na dz. oper.: 110 110 -306 110 110 253 110 110
Wynik brutto: 79 79 -360 79 79 215 79 79
Aktywa trwałe: 3 602 3 602 3 664 3 602 3 602 3 902 3 602 3 602
Aktywa obrotowe: 45 45 912 45 45 120 45 45
Kapitał własny: 2 209 2 209 1 196 2 209 2 209 2 323 2 209 2 209
Zobowiązania: 1 438 1 438 3 380 1 438 1 438 1 699 1 438 1 438

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom