Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16216, kwartał 5

Gra nr 16216: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16216 - wyniki rynkowe za kwartał: 5 / 5
Gracz: Aqer456 iwan100 klarexxx slawek... RyouOk... oliwia87 Faronso mrozigor
Udział rynkowy: 11.2%
(4,461)
11.2%
(4,461)
11.2%
(4,461)
20.9%
(8,325)
11.2%
(4,461)
11.2%
(4,461)
12.5%
(4,979)
10.9%
(4,342)
Cena produktu: 200 200 200 199 200 200 212 193
Cena akcji: 8,31
(2%)
8,31
(2%)
8,31
(2%)
9,22
(11%)
8,31
(2%)
8,31
(2%)
8,70
(-1%)
8,29
(1%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (12.0%) 10.0% 10.0% 10.0% 16.9% 10.0% 10.0% 28.1% 4.7%
 -  2 (16.0%) 9.7% 9.7% 9.7% 23.7% 9.7% 9.7% 20.5% 7.5%
 -  3 (31.0%) 9.3% 9.3% 9.3% 26.8% 9.3% 9.3% 16.0% 10.5%
 -  4 (41.0%) 10.3% 10.3% 10.3% 23.2% 10.3% 10.3% 10.3% 14.9%
 
w całym rynku: 9.9%
(4,396)
9.9%
(4,396)
9.9%
(4,396)
23.6%
(10,479)
9.9%
(4,396)
9.9%
(4,396)
15.8%
(7,016)
11.1%
(4,929)
Bezrobocie: 6%
Płaca minimalna: 820
Średnia płaca w gospodarce: 2 020
Średnia płaca monterów: 1 694 (1%)
Ilość zatrudnionych monterów: 352 (-1%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 407 (-2%)
Ilość pracowników B+R: 60 (2%)
Ilość bezrobotnych B+R: 12 (50%)
Produkcja na 1 montera: 114 (4%)
Oprocentowanie kredytu: 11%
Roczny wzrost PKB: 3%
Wydatki na marketing: 1 620 000 (7%)
Średnia cena sprzedaży: 201 (1%)
Średnia cena postrzegana: 200 (1%)
Produkcja ogółem: 40 188 (3%)
Wielkość popytu: 44 402 (2%)
Sprzedaż ogółem: 39 832 (2%)
Zapasy ogółem: 11 206 (3%)
Średni wynik brutto: 59 388 (59%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: Aqer456 iwan100 klarexxx slawek... RyouOk... oliwia87 Faronso mrozigor
Przychody: 892 892 892 1 677 892 892 1 036 835
Amortyzacja: -60 -60 -60 -100 -60 -60 -61 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -216 -385 -216 -216 -211 -210
Wynagrodzenia: -275 -275 -275 -547 -275 -275 -402 -261
Poz. koszty rodz.: -252 -252 -252 -395 -252 -252 -284 -232
Wynik na dz. oper.: 90 90 90 250 90 90 78 72
Wynik brutto: 43 43 43 192 43 43 37 29
Aktywa trwałe: 3 602 3 602 3 602 4 002 3 602 3 602 3 612 3 602
Aktywa obrotowe: 100 100 100 83 100 100 39 49
Kapitał własny: 2 060 2 060 2 060 2 144 2 060 2 060 2 213 2 112
Zobowiązania: 1 642 1 642 1 642 1 941 1 642 1 642 1 437 1 539

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom