Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16216, kwartał 4

Gra nr 16216: 'dla początkujących' - wyniki

Gra nr 16216 - wyniki rynkowe za kwartał: 4 / 5
Gracz: Aqer456 iwan100 klarexxx slawek... RyouOk... oliwia87 Faronso mrozigor
Udział rynkowy: 11.1%
(4,330)
11.1%
(4,330)
11.1%
(4,330)
19.3%
(7,528)
11.1%
(4,330)
11.1%
(4,330)
14.2%
(5,539)
10.7%
(4,174)
Cena produktu: 200 200 200 188 200 200 205 193
Cena akcji: 8,17
(1%)
8,17
(1%)
8,17
(1%)
8,30
(3%)
8,17
(1%)
8,17
(1%)
8,81
(6%)
8,18
(-0%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (12.2%) 10.6% 10.6% 10.6% 19.1% 10.6% 10.6% 22.9% 5.0%
 -  2 (16.1%) 10.2% 10.2% 10.2% 23.5% 10.2% 10.2% 17.7% 7.8%
 -  3 (31.0%) 9.4% 9.4% 9.4% 27.6% 9.4% 9.4% 14.9% 10.4%
 -  4 (40.7%) 9.7% 9.7% 9.7% 26.3% 9.7% 9.7% 11.1% 14.1%
 
w całym rynku: 9.8%
(4,268)
9.8%
(4,268)
9.8%
(4,268)
25.4%
(11,061)
9.8%
(4,268)
9.8%
(4,268)
14.8%
(6,445)
10.8%
(4,703)
Bezrobocie: 6%
Płaca minimalna: 820
Średnia płaca w gospodarce: 2 020
Średnia płaca monterów: 1 682 (1%)
Ilość zatrudnionych monterów: 357 (-2%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 480 (1%)
Ilość pracowników B+R: 59 (-13%)
Ilość bezrobotnych B+R: 8 (-43%)
Produkcja na 1 montera: 110 (3%)
Oprocentowanie kredytu: 11%
Roczny wzrost PKB: 3%
Wydatki na marketing: 1 520 000 (1%)
Średnia cena sprzedaży: 198 (-0%)
Średnia cena postrzegana: 198 (-0%)
Produkcja ogółem: 39 103 (1%)
Wielkość popytu: 43 549 (2%)
Sprzedaż ogółem: 39 007 (1%)
Zapasy ogółem: 10 850 (1%)
Średni wynik brutto: 37 330 (108%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: Aqer456 iwan100 klarexxx slawek... RyouOk... oliwia87 Faronso mrozigor
Przychody: 881 881 881 1 410 881 881 1 084 815
Amortyzacja: -60 -60 -60 -100 -60 -60 -60 -60
Zużycie mat. i energii: -216 -216 -216 -340 -216 -216 -210 -207
Wynagrodzenia: -284 -284 -284 -520 -284 -284 -383 -274
Poz. koszty rodz.: -250 -250 -250 -345 -250 -250 -270 -212
Wynik na dz. oper.: 71 71 71 104 71 71 160 62
Wynik brutto: 24 24 24 45 24 24 115 18
Aktywa trwałe: 3 602 3 602 3 602 4 002 3 602 3 602 3 607 3 602
Aktywa obrotowe: 97 97 97 59 97 97 58 49
Kapitał własny: 2 016 2 016 2 016 1 952 2 016 2 016 2 176 2 083
Zobowiązania: 1 683 1 683 1 683 2 108 1 683 1 683 1 489 1 568

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-17 Officecom