Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16215, kwartał 9

Gra nr 16215: gra - wyniki

Gra nr 16215 - wyniki rynkowe za kwartał: 9 / 10
Gracz: slawek... patryk33 tompa Versacze RyouOk...
Udział rynkowy: 68.5%
(16,812)
15.3%
(3,755)
-
 
16.2%
(3,976)
-
 
Cena produktu: 190 200 - 190 -
Cena akcji: 15,59
(7%)
9,46
(-0%)
BANKRUT
 
6,79
(-1%)
BANKRUT
 
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (18.8%) 42.3% 26.3% - 31.4% -
 -  2 (18.6%) 65.8% 15.2% - 18.9% -
 -  3 (41.0%) 77.1% 9.4% - 13.4% -
 -  4 (21.6%) 72.4% 10.5% - 17.0% -
 
w całym rynku: 67.5%
(18,965)
13.9%
(3,905)
-
 
18.6%
(5,226)
-
 
Bezrobocie: 7%
Płaca minimalna: 920
Średnia płaca w gospodarce: 2 000
Średnia płaca monterów: 2 017 (2%)
Ilość zatrudnionych monterów: 165 (2%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 749 (1%)
Ilość pracowników B+R: 17 (-19%)
Ilość bezrobotnych B+R: 3 (-40%)
Produkcja na 1 montera: 155 (-3%)
Oprocentowanie kredytu: 6%
Roczny wzrost PKB: 1%
Wydatki na marketing: 1 005 000 (0%)
Średnia cena sprzedaży: 192 (-0%)
Średnia cena postrzegana: 192 (-0%)
Produkcja ogółem: 25 644 (-0%)
Wielkość popytu: 28 097 (1%)
Sprzedaż ogółem: 24 543 (3%)
Zapasy ogółem: 6 808 (19%)
Średni wynik brutto: 122 445 (-3%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... patryk33 tompa Versacze RyouOk...
Przychody: 3 223 777 - 766 -
Amortyzacja: -341 -60 - -62 -
Zużycie mat. i energii: -911 -216 - -212 -
Wynagrodzenia: -812 -212 - -217 -
Poz. koszty rodz.: -738 -244 - -287 -
Wynik na dz. oper.: 421 45 - -13 -
Wynik brutto: 381 29 - -43 -
Aktywa trwałe: 6 411 3 601 - 3 622 -
Aktywa obrotowe: 300 72 - 36 -
Kapitał własny: 4 409 2 611 - 1 586 -
Zobowiązania: 2 303 1 063 - 2 072 -

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-17 Officecom