Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16215, kwartał 10

Gra nr 16215: gra - wyniki

Gra nr 16215 - wyniki rynkowe za kwartał: 10 / 10
Gracz: slawek... patryk33 tompa Versacze RyouOk...
Udział rynkowy: 71.9%
(18,159)
13.7%
(3,460)
-
 
14.4%
(3,637)
-
 
Cena produktu: 188 200 - 190 -
Cena akcji: 16,86
(8%)
9,25
(-2%)
BANKRUT
 
6,17
(-9%)
BANKRUT
 
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (19.0%) 52.5% 25.4% - 22.2% -
 -  2 (18.7%) 74.1% 12.6% - 13.3% -
 -  3 (40.8%) 83.6% 7.3% - 9.1% -
 -  4 (21.5%) 78.2% 8.5% - 13.2% -
 
w całym rynku: 74.7%
(21,584)
12.0%
(3,467)
-
 
13.3%
(3,843)
-
 
Bezrobocie: 7%
Płaca minimalna: 920
Średnia płaca w gospodarce: 2 000
Średnia płaca monterów: 2 052 (2%)
Ilość zatrudnionych monterów: 167 (1%)
Średnia płaca pracowników B+R: 4 768 (0%)
Ilość pracowników B+R: 18 (6%)
Ilość bezrobotnych B+R: 3 (0%)
Produkcja na 1 montera: 155 (0%)
Oprocentowanie kredytu: 6%
Roczny wzrost PKB: 1%
Wydatki na marketing: 1 065 000 (6%)
Średnia cena sprzedaży: 190 (-1%)
Średnia cena postrzegana: 190 (-1%)
Produkcja ogółem: 25 964 (1%)
Wielkość popytu: 28 894 (3%)
Sprzedaż ogółem: 25 256 (3%)
Zapasy ogółem: 7 515 (10%)
Średni wynik brutto: 92 839 (-24%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... patryk33 tompa Versacze RyouOk...
Przychody: 3 391 723 - 725 -
Amortyzacja: -341 -60 - -62 -
Zużycie mat. i energii: -926 -216 - -252 -
Wynagrodzenia: -884 -198 - -203 -
Poz. koszty rodz.: -781 -249 - -307 -
Wynik na dz. oper.: 459 0 - -99 -
Wynik brutto: 424 -16 - -130 -
Aktywa trwałe: 6 411 3 601 - 3 622 -
Aktywa obrotowe: 278 102 - 71 -
Kapitał własny: 4 833 2 595 - 1 456 -
Zobowiązania: 1 855 1 109 - 2 237 -

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom