Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Wyniki rynkowe, gra nr 16214, kwartał 15

Gra nr 16214: SBKT13 - wyniki

Gra nr 16214 - wyniki rynkowe za kwartał: 15 / 15
Gracz: slawek... Ela2 Aqer456 tompa tadeo
Udział rynkowy: 44.1%
(17,696)
27.0%
(10,834)
-
 
-
 
28.9%
(11,596)
Cena produktu: 222 285 - - 250
Cena akcji: 10,82
(50%)
8,46
(28%)
BANKRUT
 
BANKRUT
 
9,61
(9%)
Potencjalne udziały w sprzedaży w segmencie:
 -  1 (10.0%) 5.1% 56.0% - - 38.8%
 -  2 (21.7%) 18.0% 40.6% - - 41.4%
 -  3 (36.3%) 40.5% 20.8% - - 38.7%
 -  4 (31.9%) 62.1% 8.0% - - 29.9%
 
w całym rynku: 38.9%
(21,498)
24.6%
(13,595)
-
 
-
 
36.5%
(20,171)
Bezrobocie: 11%
Płaca minimalna: 880
Średnia płaca w gospodarce: 2 180
Średnia płaca monterów: 2 796 (-0%)
Ilość zatrudnionych monterów: 383 (-1%)
Średnia płaca pracowników B+R: 6 348 (-2%)
Ilość pracowników B+R: 29 (0%)
Ilość bezrobotnych B+R: 14 (8%)
Produkcja na 1 montera: 109 (14%)
Oprocentowanie kredytu: 8%
Roczny wzrost PKB: 11%
Wydatki na marketing: 1 370 000 (5%)
Średnia cena sprzedaży: 247 (0%)
Średnia cena postrzegana: 246 (1%)
Produkcja ogółem: 41 580 (13%)
Wielkość popytu: 55 264 (6%)
Sprzedaż ogółem: 40 126 (9%)
Zapasy ogółem: 2 889 (101%)
Średni wynik brutto: 594 468 (70%)

Dane finansowe poszczególnych firm (w tys.)
Gracz: slawek... Ela2 Aqer456 tompa tadeo
Przychody: 3 997 3 106 - - 2 899
Amortyzacja: -241 -194 - - -190
Zużycie mat. i energii: -871 -554 - - -565
Wynagrodzenia: -1 144 -1 331 - - -1 290
Poz. koszty rodz.: -709 -437 - - -443
Wynik na dz. oper.: 1 032 589 - - 412
Wynik brutto: 943 500 - - 340
Aktywa trwałe: 5 411 4 939 - - 4 899
Aktywa obrotowe: 106 52 - - 15
Kapitał własny: 1 932 1 024 - - 1 669
Zobowiązania: 3 584 3 968 - - 3 245

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-18 Officecom